Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΔΩΝ (Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Β΄ΦΑΣΗ