Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού -μικρές τεχνικές παρεμβάσεις Κράψη