Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «B’ Φάση – Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων (2016-2017)».
Δημοσιοποίηση στοιχείων του έργου B’ Φάση – Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων_S