Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ κ.λπ. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ