Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ -Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» ΟΠΣ ΤΑ 5185109