Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημόσιος συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης ζημιών στο Δ.Δ. Κοσμηράς και Δαφνούλας»