Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημόσιος συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας στο δρόμο πρόσβασης προς το υδραγωγείο Γορίτσας Ιωαννίνων»