Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διά περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-3-2020