Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση συνδέσεων υφισταμένων δικτύων πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ιωαννιτών»