Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ΄΄