Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» (Τ.Ε.Β.Α.) κωδικό MIS 5029542