Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : Υποέργο 1 : ‘’Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιωαννιτών’’, της Πράξης : «Γωνιές Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιωαννιτών», στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»