Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Καυσίμων θέρμανσης /κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών του Προσώπων