Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου στην θέση «Βρυσόκα Σχολικό » Μπάφρας