Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καφενείου της Τ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών.