Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Δημοπρασίας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου στην Πλατεία Πύρρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών