Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων: 1. 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων 2. Δημοτικού Σχολείου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας 3. 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Δημοτικού Σχολείου Λογγάδων