Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑΣ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ)»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: προστασία – ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γοριτσας (Ζευγάρια)»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 974-2020 ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠ. ΟΡΩΝ 1095-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑ_DS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΥΔ SINGED ΤΕΥΔ_WORKS-3