Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ