Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”