Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο : ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» & ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)»