Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άμεσης εφαρμογής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ”