Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Μίσθωση χώρου 60-70 τ.μ. περίπου, για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου – (ΠΑΡ. 1 ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010)