Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση χώρου για μετεγκατάσταση της Δημοτικής Αστυνομίας (Α.Δ.Σ. 307-2021) – (ΠΑΡ. 1 ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010)