Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Τίτλων Βιβλίων για τις Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων»