Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση -Ανάπλαση Δημοτικού Ακαλύπτου χώρου στον κόμβο των Δώδεκα Αποστόλων, περιοχή Αμπελοκήπων»