Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.. Το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 48.387,10 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

 

4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed 6. TEΥΔ word 6. TEΥΔ pdf_signed 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _signed ΚΗΜΔΗΣ 0. ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ 2021_signed