Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διανομη κρέατος (ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΜΟΣΧΑΡΙ) άνευ οστών και ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ άνευ οστών)