Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ’