Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού “Άρση επικινδυνότητας της πέτρινης τοιχοποιίας της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47”