Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή κάδων απορριμμάτων»