Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Δημοτικού φωτισμού