Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α΄. «Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας», προϋπολογισμού 34.968,00 € με Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β΄. «Εργασίες Κοπής Χλοοτάπητα σε Κοινόχρηστους Χώρους», προϋπολογισμού 39.258,65 € με Φ.Π.Α.