Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου για υποψήφιους μέντορες

Ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorshipRaCIP” διοργάνωσε από την Πέμπτη 26 Μαΐου έως και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 στον Πολιτιστικό Πολυχώρο  “Δ. Χατζής” εκπαιδευτικό σεμινάριο για υποψήφιους μέντορες σε ομάδες προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών που διαμένουν στην περιοχή μας.

Κύριος στόχος της εκπαιδευτικής δράσης υπήρξε η κατάρτιση στελεχών/ υπευθύνων λήψης αποφάσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για την οικοδόμηση και εφαρμογή μιας σχέσης καθοδήγησης (mentoring) με τις επιλεγμένες ομάδες στόχου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν θεωρητικά θέματα ( τι σημαίνει “πρόσφυγας”, “μέντορας και καθοδηγούμενος”, “ενσυναίσθηση και ενδυνάμωση”, “ανάγκες και ικανότητες της ομάδας στόχου”, “νομικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες”κ.α.), παρουσιάστηκαν εφαρμοσμένες πρακτικές (βιωματικές δραστηριότητες) αλλά και ιστορίες ανθρώπων (ως success stories ένταξης), προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την αναγκαία διατομεακή γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε, ως “μέντορες” στη συνέχεια, να υποστηρίξουν έναν ή περισσότερους καθοδηγούμενους (mentees) στην αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητας, των αντιξοοτήτων, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν κατά την ένταξη στο νέο πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον υποδοχής.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και οι εταίροι της κοινοπραξίας “RaCIP” ευχαριστούν όλους τους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης μεντόρων για τη δημιουργική και παραγωγική συνεργασία.

RaCIP-Training-PR