Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διευκρίνιση για το Κτηματολόγιο

Από τις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών και μετά από επικοινωνία με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις κτηματογράφησης συνεχίζονται με βάση τις αρχικές ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί.

Η εξάμηνη παράταση δύναται να δοθεί με Υπουργική Απόφαση που μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί.

Έτσι οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προβλεπόμενων αρχικών χρονικών ορίων.