Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διευκρινήσεις στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών ως προς τη σήμανση σε τρεις κατηγορίες ελαστικών της μελέτης.