Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη 67190/17016-22/10/2019 για την προμήθεια υπηρεσιών γενικής φύσης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».