Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δηλώσεις Π.Κ. Αιρετών

2014

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Α. Μανταλόβα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Γ. Βίνη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Δ. Νάστου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Ν. Γκόλα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Π. Τσίλη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου Θ. Μπέγκα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου Φ. Φίλιου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικής Συμβούλου Ν. Μπακόλα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Α. Σίντου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Β. Καλούδη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Γ. Παπαδιώτη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Θ. Γκλίναβου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Β. Τσαμπαλά

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Ν. Τσόλη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Κ. Γκόγκου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Κ. Λαόσογλου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Λ. Τζίμα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Σ.Κωνσταντόπουλου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Σ. Μάντζιου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Φ. Τσουμάνη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Χ. Μπρέχα

2012

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Β. Μασσαλά

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Γ. Βίνη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Θ. Μπέγκα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Ν. Μάντη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Π. Τσίλη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Β. Α. Σπούρη (αντιδημ. Δήμου Μπιζανίου)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου Φ. Φίλιου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Α. Μανταλόβα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Α. Σίντου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Γ. Παπαδιώτη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Δ. Παπαδόπουλου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Ε. Ριστάνη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Ι. Σκοπούλη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Κ. Γκόγκου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Σ. Μάντζιου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Μ. Ελισάφ