Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΜ ΒΑΣΕΙ Ν.4647-2019
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 οι δημότες μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου στην οδό Καπλάνη 7 προκειμένου να υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 2. Ν 4647/2019 την δήλωση καταχώρησης ή διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τους καθώς και των οικοπέδων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Αν με βάση τη δήλωση αυτή υπάρχουν διαφορές η χρέωση θα ξεκινά από 1.1.2020. Έντυπα αιτήσεων έχουν διατεθεί και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων
Συνημμένα δικαιολογητικά :
1 Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
2. Το Ε9 όπως έχει τροποποιηθεί μετά από τις τακτοποιήσεις
Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση παρόχου ή ΔΕΗ για την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης .