Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δωρεάν διανιμή ροδάκινων – νεκταρινιών

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών στα πλαίσια της στήριξης των ευπαθών ομάδων, πραγματοποίησε στις 09/07/2020 δωρεάν διανομή 20 τόνων ροδάκινων – νεκταρινιών. Τα φρούτα διανεμήθηκαν σε φορείς του Δήμου Ιωαννιτών (Ερυθρός Σταυρός, Σύλλογος Τριτέκνων, Πολυτέκνων, ευπαθών ομάδων, Γηροκομείο, Συσσίτια Περιβλέπτου) και σε δικαιούχους ΤΕΒΑ των Περιφερειακών Δήμων του Νομού Ιωαννίνων.