Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα του Δήμου Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών προχωρά στην υλοποίηση στρατηγικής συνεργασίας με το Πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco Networking Academy, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν στους εργαζόμενους στο Δήμο και στο σύνολο των δημοτών, όσων εργάζονται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, φοιτητών καθώς επίσης των ανέργων. Συγκεκριμένα, η Cisco σε συνεργασία με την Space Hellas και ένα από τα κέντρα υποστήριξής του δικτύου των ακαδημιών της, το Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος – Scientific College of Greece, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της αγοράς, το μάθημα της κυβερνοασφάλειας: CyberOps Associate Course (https://bit.ly/3H0n1yU), το οποίο διεξάγεται μέσω του παγκόσμιου εκπαιδευτικού προγράμματος ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco Networking Academy NetAcad (http://www.netacad.com).
To νέο διαδικτυακό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν καριέρα προσανατολισμένη στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας αλλά και για αυτούς που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων. Επιπλέον δε, το πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική γνώση σε όσους θέλουν να ενημερωθούν και να προστατευτούν από τις νέες απειλές που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να προστατεύσουν την καθημερινή τους χρήση στο διαδίκτυο, όπου πλέον συνδέονται δισεκατομμύρια συσκευές.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων και την αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας αλλά και του απαιτούμενου γνωστικού αντικειμένου, οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καλούνται να εξοικειωθούν άμεσα με τις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας τη σημασία και αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσα από αυτό το νέο μοντέλο επιμόρφωσης και κατάρτισης δημιουργείται μια πραγματική προστιθέμενη αξία τόσο για την καθημερινότητα όσο και την επαγγελματική τους προοπτική. Ο Δήμος Ιωαννιτών, μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco Networking Academy NetAcad, στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική αποκατάσταση/πιστοποίηση των εργαζομένων και των δημοτών μας.
Βασική επιδίωξη της Δημοτική μας Αρχής είναι η καλλιέργεια και ενδυνάμωση της ψηφιακής κουλτούρας σε όλους τους δημότες μας, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο στις τεχνολογίες ΤΠΕ, αλλά και στη συνεχιζόμενη ψηφιακή εκπαίδευση των πολιτών, σε συνδυασμό με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ.
Προϋποθέσεις
Για την κάλυψη των προαπαιτούμενων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε πρώτο χρόνο στα δύο προπαρασκευαστικά courses μικρής διάρκειας, επίσης, δωρεάν παροχή του Προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco Networking Academy NetAcad:
• Introduction to Cybersecurity (Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια) – Διάρκεια 15 ώρες
• Linux unhatched – Διάρκεια 8 ώρες
Το πρόγραμμα του μαθήματος της κυβερνοασφάλειας CyberOps Associate Course έχει διάρκεια τριών μηνών, ενώ όσοι το ολοκληρώσουν με επιτυχία θα λάβουν από την Cisco NetAcad:
– Ψηφιακό Πιστοποιητικό (digital badge).
– Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης του προγράμματος.
– Εκπτωτικό Κουπόνι που θα προσφέρει 51% έκπτωση στο κόστος της εξέτασης πιστοποίησης (Industry Certification Exam).
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι δημότες και καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να εξηγήσουν μεταξύ άλλων τον ρόλο της κυβερνοασφάλειας σε ένα εταιρικό περιβάλλον, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των Windows και Linux λειτουργικών συστημάτων, ενώ παράλληλα, θα μπορούν να αναλύσουν τη λειτουργία πρωτοκόλλων και υπηρεσιών δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 26513 61161 (γραφείο Ειδικού Συμβούλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εφαρμογών Έξυπνης Πόλης) ή στο e-mail: smart@ioannina.gr.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση για το CyberOps Associate, τα προπαρασκευαστικά μαθήματα αλλά και για τη δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3OT5Z7G
Εναλλακτικά, για τη δήλωση συμμετοχής, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο: https://bit.ly/3XHA7Y1