Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εγκαινιάστηκε επισήμως ένα από τα σημαντικότερα έργα του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, που έκανε “παρελθόν” το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας