Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εγκρίθηκε η επέκταση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού

Πράσινο φως έλαβε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ένα από τα μεγαλύτερα έργα για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για την επέκταση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, παρέμβαση μείζονος σημασίας για την περιοχή και με τεράστια περιβαλλοντική σημασία. Έτσι, μία προσπάθεια δέκα περίπου ετών ολοκληρώνεται και για την ΔΕΥΑΙ ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου.

Το Ε´ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 95/2021 Πράξη του στις 12/2/2021 αποφάσισε ότι «…Για τους λόγους αυτούς δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων και της εταιρείας «Μεσόγειος ΑΕ», για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασία Λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών».».

Πρόκειται για μια απόφαση «σταθμό» όχι για τη ΔΕΥΑΙ αλλά για ολόκληρο το Δήμο Ιωαννιτών αφού οι νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες αναμένεται μα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης διετίας, θα λύσουν οριστικώς το χρονίζον πρόβλημα της επεξεργασίας λυμάτων της πόλης μας. Η ΔΕΥΑΙ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.680.000 €, να υλοποιηθεί χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.