Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την τριετία

Με διευρυμένη πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την επόμενη τριετία. Η εισήγηση έγινε από την Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Νατάσσα Τύρου- Ούζα ενώ τον τρόπο σύνταξης του Προγράμματος ανέλυσε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Κωνσταντίνος Σούλης.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του δήμου και το δεύτερο παρουσιάζει το στρατηγικό σχέδιο και τους στόχους που θέτει η δημοτική αρχή για τα επόμενα χρόνια.

Οι στόχοι ομαδοποιούνται σε τέσσερα μέτρα:

 • Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
 • Κοινωνική Πολιτική- Παιδεία- Πολιτισμός και Αθλητισμός
 • Τοπική οικονομία και απασχόληση
 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του δήμου.

«Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, θα αξιοποιήσει κάθε τεχνολογικό και χρηματοδοτικό εργαλείο, στοχεύοντας στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, των δομών  και των νομικών προσώπων, προγραμματίζοντας την υλοποίηση δράσεων, την εκτέλεση έργων και την κατασκευή υποδομών, προάγοντας την κοινωνική συνοχή, την υποστήριξη των ευπαθών και πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, προστατεύοντας το φυσικό και δομημένο  περιβάλλον, ενισχύοντας  την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και  υποστηρίζοντας τους νέους για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων, αναβαθμίζοντας  την πολιτική προστασία  και την ανάπτυξη του αθλητισμού, σε όλη την έκταση του δήμου», υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτυπώνονται οι κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.
 • Χρηστή διοίκηση και οικονομική διαχείριση στη βάση των αρχών της συμμετοχής, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και του σεβασμού της νομιμότητας
 • Προαγωγή κοινωνικών υπηρεσιών και υιοθέτηση πολιτικών ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση δράσεων έξυπνης πόλης.
 • Υιοθέτηση πολιτικών εξωστρέφειας για την ενίσχυση του τουρισμού.
 • Υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και Νήσου.
 • Υιοθέτηση πολιτικών στήριξης πρωτογενούς τομέα.
 • Ανάδειξη του πολιτισμού και των πολιτισμικών στοιχείων.
 • Δημιουργία σύγχρονου μοντέλου αθλητικής ανάπτυξης για όλους.
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την εκτέλεση έργων , που θα  βελτιώνουν την ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και των οικισμών,  θα στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα,  θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου.

Οι στόχοι κάθε άξονα έχουν ομαδοποιηθεί σε μέτρα. Αναλυτικά:

 

 1. Στον άξονα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής υπάρχουν συνολικά 4 μέτρα:

α) Έξυπνη Πόλη,  με σημαντικότερους στόχους :

 1. Τη δημιουργία δικτύου υψηλών ταχυτήτων σε όλη την πόλη.
 2. Την αξιοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης σε διαφορετικούς τομείς παραγωγικών δραστηριοτήτων του δήμου.

β)        Χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την ολοκλήρωση του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
 2. Το ολοκληρωμένο σχέδιο – πρόταση για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ).

iii.        Τις αναπλάσεις αστικών και περιαστικών περιοχών ( με βασικό προσανατολισμό τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων , ανάπλαση του παραλιμνίου μετώπου, ενίσχυση του μητροπολιτικού κέντρου, καθώς και τη δημιουργία  πράσινης γειτονιάς).

γ)         Υποδομές –Μεταφορές, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Τη βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δήμου.
 2. Τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών για την πόλη, με προτεραιότητα την ασφάλεια και διευκόλυνση του πολίτη.

δ)        Την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την αξιοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια (με έμφαση στην προώθηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και δομών του Δήμου, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
 2. Την ολοκλήρωση του δικτύου των αστικών λυμάτων.

iii.        Την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων  (με βασικό προσανατολισμό την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ)

 1. Στον άξονα Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός υπάρχουν συνολικά 7 μέτρα:

α)        Παιδί και Οικογένεια, με σημαντικότερο στόχο:

 1. την αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

β)        Τρίτη και τέταρτη ηλικία / κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών για την τρίτη και τέταρτη ηλικία.

γ)         Πολιτισμός, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την ανάδειξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των Ιωαννίνων.
 2. Την συμμετοχή του δήμου στην Ευρωπαϊκή πολιτιστική συνοχή και στη διπλωματία πόλεων.

δ)        Παιδεία, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την ενίσχυση της λειτουργίας των δομών Εκπαίδευσης του δήμου.

ε)        Αθλητισμός, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την παροχή ίσων ευκαιριών ενασχόλησης με αθλητικές δραστηριότητες σε όλους τους πολίτες
 2. Τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ορθολογική διαχείριση τους.

στ)      Κοινωνική Πολιτική, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την ενίσχυση των υπηρεσιών και των υποδομών υγείας και πρόνοιας.

ζ)         Μετανάστες, Πρόσφυγες, Μειονοτικές ομάδες, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την αποτελεσματική διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν σε μετανάστες, πρόσφυγες και μειονοτικές ομάδες.
 2. Την ενεργή συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και πλατφόρμες σχετικές με την κοινωνική ένταξη.
 3. Στον άξονα Τοπική Οικονομία-Απασχόληση υπάρχουν συνολικά 2 μέτρα:

α)        Τουριστική ανάπτυξη, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την ολοκληρωμένη διαχείριση της τουριστικής προβολής του δήμου.

β) Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη,  με σημαντικότερους στόχους :

 1. Τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος (μαζί με 2 ειδικούς στόχους, την ενίσχυση των νέων για ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας).
 2. Την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων με θετικό πρόσημο για την τοπική οικονομία (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα)

iii.        Την ενίσχυση νέων αγροτών.

 1. Στον άξονα Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου, υπάρχουν συνολικά 3 μέτρα:

α) Η διοίκηση του Δήμου και η εξυπηρέτηση του Δημότη, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του δήμου και την ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας (με βασικό προσανατολισμό την καθιέρωση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και την αναδιοργάνωση των συνεργείων του εργοταξίου, για την άμεση ανταπόκριση σε ζητήματα καθημερινότητας του πολίτη)

β)        Οικονομική Κατάσταση,  με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την αποδοτική οικονομική διαχείριση (με βασικό προσανατολισμό την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας των προμηθειών, τη ρύθμιση των οφειλών και την αύξηση της εισπραξιμότητας).

γ)         Διαβούλευση – Συμμετοχή.