Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00