Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 05-07-2022