Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εκδήλωση προκαταρτικής διαβούλευσης αγοράς στα πλαίσια του έργου «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City Hubs»

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση Προκαταρτικής Διαβούλευσης Αγοράς που πραγματοποιείται την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:30, στα πλαίσια του έργου «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City Hubs» του προγράμματος Horizon Europe, το οποίο αφορά στην αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030.
Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτελεί η παρουσίαση της πρόσκλησης διαγωνισμού προμηθειών καινοτομίας για την εύρεση λύσεων σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 8 πόλεις του εταιρικού σχήματος και ειδικότερα η παρουσίαση του προβλήματος της πόλης των Ιωαννίνων για το οποίο καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις.

Πρόσκληση σε εκδήλωση σε φορείς

Πρόσκληση σε εκδήλωση σε επιχειρήσεις

Η πρόκληση για τους φορείς