Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΚΤΑΚΤΗ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ(01-03-2023)