Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 19-06-2020