Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 25.01.2023